Η DRASEIS είναι εγγεγραμμένη στα ακόλουθα Μητρώα

  • Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου. Αριθμός Μητρώου 168/17-12-2020. Δείτε αναλυτικά εδώ