ΕΣΤΙΑ ΙΙ

Η Α.Μ.Κ.Ε. “Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης” με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού
Καμπουρίδου 17, Τ.Κ. 55236, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
με τίτλο: «ESTIA II: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την Ελλάδα. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Η DRASEIS αναζητά συνεργάτες στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος << ESTIA II: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία>> που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα. 14 Νοεμβρίου 2020 Δείτε αναλυτικά εδώ

ΕΣΤΙΑ 2021

Η Α.Μ.Κ.Ε. “Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης” με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού
Καμπουρίδου 17, Τ.Κ. 55236, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με
τίτλο: «ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» που χρηματοδοτείται
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα. Δείτε αναλυτικά:

ΕΣΤΙΑ 2022

Η Α.Μ.Κ.Ε. “Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης” με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού
Καμπουρίδου 17, Τ.Κ. 55236, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
με τίτλο: «ESTIA 2022: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την Ελλάδα. Δείτε αναλυτικά: