Σκοπός του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 είναι η παροχή ασφαλούς στέγασης και
συνοδευτικών της στέγασης υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία, ανάλογα με τις
ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά
την έννοια του ενωσιακού δικαίου. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Παράταση προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021