Η ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο ανταποκρίνεται στις απατήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.  Εδώ θα βρείτε την πιστοποίηση του Ανθρωπιστικού Μη Κερδοσκοπικού οργανισμού DRASEIS  https://www.draseis.gr/wp-content/uploads/2021/01/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΣΔΠ.pdf