1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 0-10 ΕΤΩΝ

Η δράση αυτή της οργάνωσης έχει ως επί το πλείστον προληπτικό χαρακτήρα και αφορά σε οικογένειες με ανήλικα   παιδιά που βίωσαν το σοκ της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι μέχρι σήμερα αποτελούσε ρουτίνα και δεδομένο. Πρόκειται για ένα  Πρόγραμμα, ο στόχος του οποίου είναι, μέσα από μια σειρά παροχών, να ανακουφίσει τις οικογένειες και να ενισχύσει την καθημερινότητα τους.

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες Ελλήνων  και μεταναστών με ανήλικα ηλικίας έως 10 ετών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στην κάθε  οικογένεια.

 • Εργασιακή Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη

Ενίσχυση σε τρόφιμα και Ιατροφαρμακευτική βοήθεια

 

2. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ  ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 0-10 ΕΤΩΝ

Η δράση αυτή της  έχει ως επί το πλείστον προληπτικό χαρακτήρα και αφορά σε οικογένειες μονογονεικές με ανήλικα   παιδιά που βίωσαν το σοκ της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι μέχρι σήμερα αποτελούσε ρουτίνα και δεδομένο. Πρόκειται για ένα  Πρόγραμμα, ο στόχος του οποίου είναι, μέσα από μια σειρά παροχών, να ανακουφίσει τις οικογένειες και να ενισχύσει την καθημερινότητα τους.

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  μονογονεικές οικογένειες Ελλήνων   με ανήλικα ηλικίας έως 10 ετών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στην κάθε  οικογένεια.

 • Εργασιακή Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Ενίσχυση σε τρόφιμα και Ιατροφαρμακευτική βοήθεια

 

3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Η δράση αυτή αφορά γυναίκες έγκυες προσφύγων και απόρων οικογενειών που  αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι μέχρι σήμερα αποτελούσε ρουτίνα και δεδομένο. Πρόκειται για ένα  Πρόγραμμα, ο στόχος του οποίου είναι, μέσα από μια σειρά παροχών, να ανακουφίσει τις οικογένειες και να ενισχύσει την καθημερινότητα τους.

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  έγκυες γυναίκες προσφύγων και απόρων οικογενειών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στην κάθε  οικογένεια.

 • Εργασιακή Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Ενίσχυση σε τρόφιμα και Ιατροφαρμακευτική βοήθεια

 

4. ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ  ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Η δράση αυτή αφορά παιδιά απόρων οικογενειών που  αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι μέχρι σήμερα αποτελούσε ρουτίνα και δεδομένο. Πρόκειται για ένα  Πρόγραμμα, ο στόχος του οποίου είναι, μέσα από μια σειρά παροχών, να ανακουφίσει τις οικογένειες και να ενισχύσει την καθημερινότητα τους.Εθελοντές καθηγητές προσφέρουν δωρεάν μαθήματαστα παιδιά αυτών των οικογενειών.

Ωφελούμενοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε  παιδιά απόρων οικογενειών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται στην κάθε  οικογένεια.

 • Εργασιακή Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη
 • Ενίσχυση με δωρεάν μαθήματα.