Η Ιστορία μας

Η ΑΜΚΕ ΔΡΑΣΕΙΣ Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστάθηκε στις 26 Μαρτίου του 2016. Είναι ανεξάρτητη Ανθρωπιστική Οργάνωση και εφαρμόζει προγράμματα στέγασης και κοινωνικής δράσης.  Εδρεύει επί της οδού Καλαποθάκη 4 στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από την 01 Οκτωβρίου του 2020 αποτελεί επίσημο εταίρο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ ‘’Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία’ . Η ΔΡΑΣΕΙΣ μέσω της συμμετοχής της, στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ έχει ως σκοπό την εξασφάλιση ενός επαρκούς  βιοτικού επιπέδου, στους αιτούντες διεθνή προστασία, αλλά και την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Η πρόληψη, και η υπεράσπιση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελούν αρωγό του σκοπού ίδρυσης της ΔΡΑΣΕΙΣ.

Αποστολή μας

Κάποιες από τις βασικές υποστηρικτές υπηρεσίες που παρέχονται από την ΔΡΑΣΕΙΣ, μέσω του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ είναι οι ακόλουθες, στέγαση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση.  Η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικού χαρακτήρα, σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας, καθώς και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σχετικές με τη δημιουργία ευκαιριών για τις ασθενέστερες ομάδες, τις γυναίκες, τους νέους και τα ΑΜΕΑ σε ό,τι αφορά την εργασιακή απασχόληση σε τοπικό επίπεδο αποτελούν τους κύριους στόχους μας.