14/06/2021 – Η Α.Μ.Κ.Ε. ‘’Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης’’ με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού Καλαποθάκη 4, Τ.Κ. 546 24, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTIA II: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Α.Μ.Κ.Ε. ‘’Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης’’ με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού Καλαποθάκη 4, Τ.Κ. 546 24, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTIA II: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» που χρηματοδοτείται

18/05/2021 – Η Α.Μ.Κ.Ε. ‘’Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης’’ με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού Καλαποθάκη 4, Τ.Κ. 546 24, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTIA II: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Α.Μ.Κ.Ε. ‘’Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης’’ με έδρα την Θεσσαλονίκη, επί της οδού Καλαποθάκη 4, Τ.Κ. 546 24, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTIA II: Στεγαστικό Πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» που χρηματοδοτείται

19/04/2021 – Για την προμήθεια κινητών τηλεφώνων (CPV:32250000-0),ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30213000-5), μέσα αποθήκευσης μνήμης (CPV:30234500-3), ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV:30237410-6), ασύρματο τηλέφωνο (CPV:32552110-1), Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου (CPV:30122000-0)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την προμήθεια κινητών τηλεφώνων (CPV:32250000-0),ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV: 30213000-5), μέσα αποθήκευσης μνήμης (CPV:30234500-3), ποντίκια ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV:30237410-6), ασύρματο τηλέφωνο (CPV:32552110-1), Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου (CPV:30122000-0), για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη

16/04/2021 – Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών (CPV 71314100-3)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών (CPV 71314100-3), για τις ανάγκες της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.

16/04/2021 – Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (CPV 45330000-9)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υδραυλικών εργασιών (CPV 45330000-9), για τις ανάγκες της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.

01/04/2021 – Για προμήθεια προμηθευτή κρεβατιών (κουκέτας) (CPV: 39143110-0)

Πρόσκληση – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για προμήθεια προμηθευτή κρεβατιών (κουκέτας) (CPV: 39143110-0), για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.

01/04/2021 – Για προμήθεια προμηθευτή στρώματα ύπνου (CPV: 37414100-4)

Πρόσκληση – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για προμήθεια προμηθευτή στρώματα ύπνου (CPV: 37414100-4), για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.

29/03/2021 – Για ανάδειξη αναδόχου ενοικίασης οχημάτων (CPV: 60171000-7)

Πρόσκληση Για ανάδειξη αναδόχου ενοικίασης οχημάτων (CPV: 60171000-7) για τις ανάγκες της ΔΡΑΣΗΣ «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.