ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

1η τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2021 με τίτλο «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 28 Δεκεμβρίου 2020.  Δείτε την πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2021 με τίτλο «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 30 Νοεμβρίου 2020. Δείτε την πρόσκληση εδώ

2η τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2020 με τίτλο «ESTIA 2020: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 15 Σεπτεμβρίου 2020.  Δείτε την πρόσκληση εδώ

1η τροποποίηση πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2020 με τίτλο «ESTIA 2020: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» 16 Ιουλίου 2020.  Δείτε την πρόσκληση εδώ

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2020 με τίτλο «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία»  17 Ιουνίου 2020.  Δείτε την πρόσκληση εδώ