Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (CPV: 42512200-0 κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου), για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.

Δείτε όλη την προκήρυξη >>> ΕΔΩ <<<

14/12/2021 – Για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (CPV: 42512200-0 κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου)