Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για Παροχή υπηρεσιών για συστήματα κουφωμάτων, Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (CPV: 44221000-5), Σίτες (CPV: 44221212-4), Παραθυρόφυλλα σε ρολλά (στορ) (CPV: 44115310-5) για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.

Δείτε όλη την προκήρυξη >>> ΕΔΩ <<<

17/12/2021 – Για Παροχή υπηρεσιών για συστήματα κουφωμάτων, Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (CPV: 44221000-5), Σίτες (CPV: 44221212-4), Παραθυρόφυλλα σε ρολλά (στορ) (CPV: 44115310-5)