24/3/2023 – Για την ανάθεση εργασιών γενικής επισκευής και ανακαίνισης (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) (CPV 45453000- 7)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ανάθεση εργασιών γενικής επισκευής και ανακαίνισης (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) (CPV 45453000- 7), για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, στα πλαίσια της ΔΡΑΣΗΣ: Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

22/02/2023 – Για την ανάθεση εργασιών γενικής επισκευής και ανακαίνισης (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) (CPV 45453000-7)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ανάθεση εργασιών γενικής επισκευής και ανακαίνισης (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) (CPV 45453000-7), για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών των οικιών που μισθώνει η ΑΜΚΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, στα πλαίσια της ΔΡΑΣΗΣ: Επιχορήγηση ΑΜΚΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

14/06/2022 – Για απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, (CPV: 09310000-5)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, (CPV: 09310000-5) για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου “ΕSTIA 2022-στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”, με Κωδικό ΟΠΣ

06/06/2022 – Για απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, (CPV: 09310000-5)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, (CPV: 09310000-5) για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου “ΕSTIA 2022-στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία”, με Κωδικό ΟΠΣ

25/05/2022 – Για απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, (CPV: 09310000-5)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, (CPV: 09310000-5) για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2022»(ως συνέχεια του ESTIA 2021 με Κωδικό ΟΠΣ 5089169).

17/12/2021 – Για Παροχή υπηρεσιών για συστήματα κουφωμάτων, Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (CPV: 44221000-5), Σίτες (CPV: 44221212-4), Παραθυρόφυλλα σε ρολλά (στορ) (CPV: 44115310-5)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Παροχή υπηρεσιών για συστήματα κουφωμάτων, Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη (CPV: 44221000-5), Σίτες (CPV: 44221212-4), Παραθυρόφυλλα σε ρολλά (στορ) (CPV: 44115310-5) για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για

17/12/2021 – Για Παροχή Ξυλουργικών εργασιών (CPV: 45422100-2)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Παροχή Ξυλουργικών εργασιών (CPV: 45422100-2), για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.

14/12/2021 – Για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (CPV: 42512200-0 κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (CPV: 42512200-0 κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου), για τις ανάγκες της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169.

02/11/2021 – Για την ανάθεση εργασιών γενικής επισκευής και ανακαίνισης (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) (CPV 45453000-7)

Πρόσκληση – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ανάθεση εργασιών γενικής επισκευής και ανακαίνισης (συμπεριλαμβανομένων των υλικών) (CPV 45453000-7), στα διαμερίσματα που μισθώνει, για τις ανάγκες της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου

20/10/2021 – Για προμήθεια Πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον (CPV: 09135100-5)

Πρόσκληση – Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για προμήθεια Πετρέλαιο θέρμανσης κατ΄οίκον (CPV: 09135100-5), για τις ανάγκες της δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ 2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5089169